Sokol Lány na Důlku
  Návštěvní kniha
 
Vítejte v naší knize, zde můžete napsat názor jak se vám tyto stránky líbí a co by jste chtěli vylepšit.

Name:
Your Email address:
Your Message:

<-Back

 1  2  3 Continue -> 
Name:beran25
Time:05/27/2014 at 1:31pm (UTC)
Message:http://www.poharstarosty.tode.cz/

Name:hojda
Time:07/01/2012 at 9:07am (UTC)
Message:Dobrý den,
chtìl bych vás pozvat na turnaj v malé kopané HoKo Cup v Malých Výklekých!
Turnaj se koná ve dnech 28.-29.èervence 2012
Dvoudenní turnaj malé kopané (4+1) spojený s veèerní PÁRTY od 20:00!
Slož team snù a pøijeïte nám ukázat, jak se hraje fotbal...
- 40 teamù
- Hodnotné ceny
- Veèerní - noèní program
- Kýta na ohni a spousta piva
- Stanové mìsteèko hned vedle høištì
- startovné 1000,- (do 15.èervence)

pro pøihlášení teamù a další podrobné info voolejte nebo pište:
Jan Kobližek tel: 776880090 email: jan.koblizek@gmail.com
Martin Hodyc tel: 736114143 email: martin.hodyc@gmail.com
tìšíme se na Vaši úèast...

Name:HNÍZDIL
Time:06/05/2012 at 5:34pm (UTC)
Message:Dobrý den rád by jsem pozval Vaše brankáøe na Brankáøský kemp.Poøádáme letos opìt dva roèníky z nichž už je ten první plnì obsazený,ale ve druhém turnusu ještì volná místa jsou.Ten se koná od 6. do 11.7. ve Mšenì u Mìlníka.

Více informací naleznete na www.mladibrankari.czS pozdravem Hnízdil Daniel.

Name:Fanda
Time:03/12/2012 at 4:34pm (UTC)
Message:Doporuèuji: http://www.jistotahovorem.cz/hromadnyvzkaz2.html nová služba, tøeba Vám pomùže.

Name:Tyaciecommel
E-Mail:felipe.mottabbcr.com.br
Time:02/26/2012 at 5:14am (UTC)
Message:Suepbrly illuminating data here, thanks!

Name:Vašek Šaravec
E-Mail:vaclav.saravecseznam.cz
Time:10/01/2011 at 10:42am (UTC)
Message:Zdar klluci, minulí víkend jsme proti vám hráli(jiskra Rybitví) nechal jsem u vas nejspis rukavice nejsem si jistej jestli v kabine nebo jestli jsem je treba nepoložil na støechu auta a nespadli mì tam nìkde? dyžtak se mi prosím ozvìte na mob 724306037

Name:baèa
Time:04/25/2011 at 8:23am (UTC)
Message:èau,máme nové stránky http://tjlipoltice.wz.cz/

Name:oprava
Time:03/28/2011 at 9:23am (UTC)
Message:gol proti kolesum dal Horak Z. kdo zase pøišel na tu d*bilitu že ho dal Zezulka??
kouka nìkdo na fotbal?
Comment:to byl oficiální zápis, jinak to je opraveno

Name:dae
Time:07/27/2010 at 7:50pm (UTC)
Message:Akce - totální výprodej,slevy na kopaèky, chránièe a veškeré fotbalové zboží až 80%.

www.bigfotbal.cz?idp=729a8abb

Name:Jirka
Time:06/17/2010 at 10:55am (UTC)
Message:Sokol Újezd Vás zve na oslavy výroèí svého fotbalu.

80. LET ÚJEZDECKÉHO FOTBALU dne 26.6.2010
13.00 Stará garda Újezd - Starý Máteøov (ženy)
14.30 Újezd „B“- FC Hradec Králové(ženy)
15.45 Mažoretky Olešnice (Støípky, Èervánky, Majdalenky)
16.15 Slavnostní projevy - Prezident Sokola Újezd - Starosta Obce- Udìlení vyznamenání
17.00 Újezd - FC KOZLOVNA LÁDI VÍZKA (pøestávka Elevové – Starší žáci ÚJEZD)
20.00 Taneèní zábava skupiny KOMAT (Èeskoslovenská SuperStar Leona Šenková)

 
  Celkem již zde byl 21833 visitors vítejte! Aktualizováno: 15.04.2012  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free